Velkommen som søker til SFO.

Barnehage
Det er nå stengt for mulighet til å registrere ny barnehage søknad og endre eksisterende søknad. Nytt system for barnehagesøknad åpnes opp for registrering 6. februar. Alle må da registrere søknad i det nye systemet. Dette uavhengig av om du allerede har søknad fra før eller er ny søker. Vi gjør oppmerksom på at søkerlistene til barnehage er sortert etter prioritet og barnets fødselsdato, ikke søknadsdato.

SFO
Logg inn med elektronisk ID for å registrere SFO søknad. Du kan velge mellom MinID, BankID, Buypass og Commfides. Logg inn med ID-porten

Hvis du ikke har mulighet til å logge inn kan du fortsatt registrere søknaden så lenge du har personnummer til deg selv og barnet, samt e-postadresse og mobiltelefonnummer. For å legge inn ny søknad om plass velger du "Søk SFO-plass" i menyen over.

Felles for barnehage og SFO
Svare på tilbud
For å svare på tilbud om plass må du logge inn via ID-porten. Det er den som mottar tilbudet som kan registrere svar

Si opp plass
For å si opp barnehage eller SFO plass må du logge inn via ID-porten. Det er kun søker som kan si opp plassen.
Kontakt barnehagen/SFO dersom det er problemer med endring/ oppsigelse av plass.