Velkommen som søker til SFO.

Du trenger ikke å være innlogget for å søke SFO-plass så lenge du har personnummer til deg selv og barnet, samt e-postadresse og mobiltelefonnummer. For å legge inn ny søknad om plass velger du "Søk SFO-plass" i menyen over.
Dersom du er folkeregistrert i Bergen kommune kan du logge inn via IDporten. Dette gjør søknadsprosessen enklere ved at datafelt blir preutfylt. Du kan velge mellom MinID, BankID, Buypass og Commfides. Logg inn med ID-porten

Svare på tilbud
For å svare på tilbud om plass må du logge inn via ID-porten. Det er den som mottar tilbudet som kan registrere svar
Si opp plass
For å si opp SFO- eller barnehageplass må du logge inn via ID-porten. Det er kun søker som kan si opp plassen.
Kontakt SFO dersom det er problemer med endring/ oppsigelse av plass.


Barnehage
Det er nå stengt for mulighet til å registrere ny barnehage søknad og endre eksisterende søknad. Nytt system for barnehagesøknad åpnes opp for registrering 6. februar. Alle må da registrere søknad i det nye systemet. Dette uavhengig av om du allerede har søknad fra før eller er ny søker. Vi gjør oppmerksom på at søkerlistene til barnehage er sortert etter prioritet og barnets fødselsdato, ikke søknadsdato.