Velkommen som søker til barnehage og SFO.

Ny søknad
Logg inn med elektronisk ID for å registrere søknaden. Du kan velge mellom MinID, BankID, Buypass og Commfides. Logg inn med ID-porten

Hvis du ikke har mulighet til å logge inn kan du fortsatt registrere søknaden så lenge du har personnummer til deg selv og barnet, samt e-postadresse og mobiltelefonnummer. For å legge inn ny søknad om plass velger du "Søk Barnehage-plass" eller "Søk SFO-plass" i menyen over.

Endre søknad
For å endre søknad må du logge inn via ID-porten

Ledige plasser
For oversikt over ledige barnehageplasser velger du "Søk barnehage-plass" i menyen over og deretter "Ledige plasser".

Svare på tilbud
For å svare på tilbud om plass må du logge inn via ID-porten.

Si opp plass
For å si opp barnehage eller SFO plass må du logge inn via ID-porten